* Bemærk at Pristesten blev foretaget i 2018, hvorfor undersøgelsens resultater og konklusioner kan afvige i forhold til dagens priser.

DANSKE REVISORER OG BOGHOLDERE
PRISTEST 2018

Hvad skal du betale for et årsregnskab ? Og hvor meget mere koster en billig revisor end en dyr bogholder?

Svaret er at det kommer an på så meget…

Du kan blive meget klogere på de ovennævnte spørgsmål ved læse nedenstående 2018 prisundersøgelse af danske revisorer og bogholdere.

Lad os starte med at sige at vores undersøgelse kun omhandler regnskab for mindre virksomheder. Dvs. typisk med en ejer og en til to ansatte.

GRUNDLAG FOR UNDERSØGELSEN

Lad os starte med at sige at vores undersøgelse kun omhandler regnskab for mindre danske virksomheder. Dvs. typisk med en ejer og en til to ansatte.

eBogholderens ambition er at være landets bedste og billigste bogholder for disse mindre virksomheder.

Af denne årsag holder vi nøje øje med konkurrenternes opslåede priser.

Vi får ligeledes hvert år henvendelser fra mere end godt 3500 danske virksomheder, så vi var selvfølgelig godt klar over at der var meget store prisforskelle i regnskabsbranchen.

Alligevel følte vi det var naturligt at sætte et lille team på opgaven og lave en mere detaljeret undersøgelse af vore store forskellene rent faktisk er. Det velvidende at vi nok ikke bliver super populære hos landets mange konkurrerende bogholdere og revisorer, især dem i den dyre ende.

200 TILFÆLDIGT UDVALGTE REVISORER OG BOGHOLDERE

Ved hjælp af Krak og Google fandt eBogholderens team 200 relevante revisor og bogholder emner til vores test. Emnerne var fordelt med ⅓ bogholdere, ⅓ revisorer og ⅓ statsautoriserede revisorer, og fordelt godt over det danske land med en proportional overvægt af emner i København og hovedstadsområdet.

MANGEL PÅ TRANSPARENTE PRISER

Vi kontaktede 200 emner, og det endte det med at vores team fik brugbare data fra de 134.

35% af de emner vi henvendte os til kunne enten ikke give en fast eller estimeret pris eller også krævede de en samtale på emnets kontor, hvilket vi fandt vil være spild af emnets og teamets tid.

134 emner er ikke overvældende meget når priser skal sammenlignes på tværs af landet og inden for kategorierne statsautoriseret revisor, revisor og bogholder.

Selv om enkelte elementer i pris testen godt kunne havde brugt flere data, mener vi alligevel at testen giver en retvisende billede af hvad prisniveauet er for heldige og mindre heldige danske virksomheder rundt omkring i Danmark.

1: PRISFORSKELLEN MELLEM DEN BILLIGSTE BOGHOLDER OG DYRESTE REVISOR

Hvis du ikke er bogholder eller revisor af erhverv, så læser du sikkert denne pris test fordi du  gerne vil vide om det du betaler din bogholder og revisor er for meget eller om din pris svarer overens med landsgennemsnittet.

Til vores glæde viste undersøgelsen at vi har landet billigste revisorer/bogholdere og vi derfor kan leve op til vores prisgaranti med vores laveste pris på 3490 KR.

Men vi må erkende at enkelte mindre bogholdere i Nordjylland og Fyn, som næsten matchede prisen. Det næst billigste tilbud vi fandt frem til lød på hhv 4.500 kr og 5.100 kr.

I den anden ende af skalaen, fandt vi som forventet en statsautoriseret revisor baseret i København. Med en pris på 21.500 kr går den tvivlsomme ære til undersøgelsens dyreste revisor. Og hele 6 gange dyrere end den billigste.

Gennemsnitsprisen for landet blev 13062 kr

2: REVISORER OG BOGHOLDERE ER DYREST I KØBENHAVN

Som med det meste andet så er prisniveauet i København højere end i resten af landet. Undersøgelsen viste at Københavnerne i snit må betale 14.853 kr for deres bogholdere og revisorer.

Det er 23% dyrere end de 11.877 kr som man i gennemsnit skal betale i Nordjylland.

Ifølge vores pristest var der dog også muligt at finde en forholdsvis billig bogholder i København. vi fandt den billigste anden bogholder i København til en pris på 7800 KR.

3: SAMME YDELSE TIL FORSKELLIGE PRISER

prisforskel på revisor og bogholder

En af de ting som vores team også undersøgte var forskellen i prisen for den samme ydelse leveret af bogholderne, de registrerede revisorer og de statsautoriserede revisorer.

  • Bogholderne skulle i snit have 11.498 kr
  • de Registrerede revisorer 12.859 kr
  • de Statsautoriserede revisor var forventeligt dyrest, med en gennemsnitspris på 15.756 kr

Helt som forventet og måske ikke så stor en forskel endda når man udelukkende ser på gennemsnitspriserne. Dog var forskellen mellem de billigste bogholdere og den billigste statsautoriserede revisor små 8.000 kr.

Er en revisor altid bedre end en bogholder?

Det rejser et interessant spørgsmål, nemlig om den lille virksomhed får mere når de betaler de ekstra penge en revisor eller statsautoriseret revisor forlanger.

Undersøgelsen viser tydeligt at revisorer generelt er dyrere end bogholdere, men er revisorer altid bedre end bogholdere…?

Ifølge en række undersøgelser der er foretaget i Danmark og de øvrige skandinaviske lande er svaret nej. Man kan ikke automatisk antage at regnskaberne bliver mere retvisende af de udføres af revisorer.   Læs vores artikel om fravalg af revision for flere detaljer om disse undersøgelser.

Omend der kan være situationer hvor du reelt kan have brug for ekstra ekspertise, eller måske endda revision, vil svaret for de fleste mindre virksomheder være et nej.

I langt de fleste tilfælde er udarbejdelse af moms og årsregnskab samt indberetninger for en lille dansk virksomhed, ikke noget der kræver ekstraordinære kompetencer men blot en god bogholder.

HUSK AT DER ER IKKE REVISIONSPLIGT FOR DE FLESTE MINDRE DANSKE VIRKSOMHEDER

De fleste mindre virksomheder har mulighed for at fravælge revision hvis de ligger under 2 af følgende 3 kriterier:

en balancesum på 4 mio. kr
en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan fravælge revisionspligten fra starten. Læs mere om muligheden for fravalg af revision.

4: HVAD ER TIMEPRISEN FOR EN BILLIG REVISOR ELLER BOGHOLDER ?

graf med revisor timepris

Kun 14%af emnerne gav en fast pris på vores case. mens de andrel opgav en timepris mange gange uden at give et estimat på det samlede time forbrug.
For at gøre de 2 typer tilbud sammenlignelige, bad vi emnerne om at estimere det samlede antal timer, kun de tilbud hvor et klart estimat af timer var angivet anvendte vi i selve pris testen.

Der var en tendens til at nogle af de bogholdere og revisorer med de laveste timepriser også var dem der brugte det højeste antal timer. Desuden var der forskel på timepriserne afhængigt af hvilken type arbejde bogholderen skulle lave. Bogføringsarbejdet havde typisk billigere timepriser end årsafslutning og indberetning.

Vurderingerne fra emnerne gik på at de skulle bruge mellem 17 og 4.5 time for at løse regnskabsopgaven for vores test virksomhed.

PRISEN ER IKKE DEN ENESTE FAKTOR

I sidste ende er prisen dog langt fra den eneste faktor man skal forholde sig til når man vælger bogholder/revisor.  Det vigtigste er selvfølgelig at arbejdet er i orden, og bliver foretaget rettidigt. Og at man har en god fornemmelse for sin bogholder eller revisor.

Da hverken revisor eller bogholder er beskyttede titler, og da der ikke findes en national certificering af bogholdere kan det være vanskeligt at vurdere kvaliteten af bogholderens arbejde på forhånd. Hos eBogholderen har vi derfor gjort et stort stykke arbejde for at teste alle vores revisorer og bogholdere grundigt før de tilknyttes til eBogholderen. Læs mere om eBogholderens certificering her.

Du kan møde revisorerne bag eBogholderen her