Vi klarer det hele. Men det er stadig dit ansvar...

Bogføringsloven slår fast at bogføringen er virksomhedens ansvar – og at det er virksomhedens ledelse eller ejer(e) der er “ansvarlige for bogføringen”.

Det er ledelsens ansvar, at bogføringen tilrettelægges forsvarligt og i overensstemmelse med god bogføringsskik. Bogføringen og opbevaringen skal tilrettelægges, så regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug. Du kan læse mere om bogføringsansvar på SKATs hjemmeside.

Hvem udgør ledelsen i forskellige virksomhedstyper?

 • Virksomhedstype
 • Ledelse
 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Interessentselskab
 • Kommanditselskab
 • Anpartsselskab
 • Anpartsselskab
 • Indehaveren
 • Interessenterne
 • Komplementarerne
 • Direktion/bestyrelse
 • Direktion/bestyrelse

Hos eBogholderen betyder det at man selv er ansvarlig for sine indberetninger til Skat. Du skal derfor altid sikre dig at bogføringen giver et retvisende billede af din virksomheds regnskab

Du bør derfor altid som minimum tjekke, at de store nøgletal (omsætning, omkostningsgruppetotaler, balance mv.) er i nogenlunde overensstemmelse med din fornemmelse for hvad de skulle være. Ellers kan det betyde at der mangler bilag og at din bogføring derfor ikke er retvisende eller måske er mangelfuld.

Al bogføring bliver udført i vores eget udviklede online regnskabsprogram, og du skal derfor helst være komfortabel med brug af IT og Internet, samt tryg ved at bruge nye systemer. Du modtager naturligvis oplæring i systemet. Men vi har også en forventning om at du selv kan tilegne dig viden

Vi hjælper dig med at bogføre dine bilag, men det er kun dig der kan vurdere, hvilke bilag der skal indgå i bogføringen.

Som kunde hos eBogholderen skal du altid sikre dig, at:

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til et bilag, er vores flinke kundeservice altid klar til at hjælpe dig på 91 11 11 97.

Se mere om regnskab for din virksomhedstype

Siden 2012 har vi leveret over 14.000 regnskaber.

Hos os bliver regnskabet udført af de højest kvalificerede regnskabsmedarbejdere til en fast pris. At vi leverer en kvalitetsydelse er vores rating på Trustpilot et vidne om.