Hos eBogholderen er prisen alt inklusive
Men det er stadig dit ansvar..

Loven slår fast at bogføringen er virksomhedens ansvar

Bogføringsloven slår fast at det er virksomhedens ledelse eller ejer(e) der er “ansvarlige for bogføringen”.

Det er ledelsens ansvar, at bogføringen tilrettelægges forsvarligt og i overensstemmelse med god bogføringsskik. Bogføringen og opbevaringen skal tilrettelægges, så regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug. Du kan læse mere om bogføringsansvar på SKATs hjemmeside her

Hvem udgør ledelsen i forskellige virksomhedstyper

Enkeltmandsvirksomhed

Indehaveren

Interessentselskab

Interessenterne

Kommanditselskab

Komplementarerne

Anpartsselskab

Direktion/bestyrelse

Aktieselskab

Direktion/bestyrelse

Hos eBogholderen betyder det at man selv er ansvarlig for sine indberetninger til Skat. Du skal derfor altid sikre dig at bogføringen giver et retvisende billede af din virksomheds regnskab

Du bør derfor altid som minimum tjekke, at de store nøgletal (omsætning, omkostningsgruppetotaler, balance mv.) er i nogenlunde overensstemmelse med din fornemmelse for hvad de skulle være. Ellers kan det betyde at der mangler bilag og at din bogføring derfor ikke er retvisende eller måske er mangelfuld.

Derudover skal du som kunde hos eBogholderen sikre dig, at:

  • Alle bilag der indleveres til eBogholderen, vedrører den virksomhed som eBogholderen bogfører for.
  • Der ikke indgår bilag som vedrører din private husholdning.
  • Der så vidt muligt ikke mangler bilag.

Vi hjælper dig med at bogføre dine bilag, men det er kun dig der kan vurdere, hvilke bilag der skal indgå i bogføringen.