Hvad er forskellen på en revisor og en bogholder?

Er eBogholderen en revisor?

forkellen på revisor og bogholder

Mange undrer sig over hvad forskellen er på en revisor og en bogholder. 

Hverken revisor eller bogholder er beskyttede titler. Det vil sige at alle i princippet kan kalde sig for enten revisor eller bogholder.

Den traditionelle arbejdsopdeling mellem Revisor og bogholder er typisk, at en bogholder står for den daglige og løbende bogføring, mens revisoren står for årsafslutning og indberetning. 

Herudover kan visse typer af revisorer foretage erklæringer, påtegninger og revision af regnskaber, som kræver en autorisering eller statsgodkendelse.

Hvilke typer revisorer er det?

Der er typisk 3 kategorier af revisorer.